DALYVAUK - Klaipėda

Šį portalo modulį naudosime miesto gyventojų apklausoms bet kokiu miestui svarbiu klausimu, bei naudosime išrenkant pačius geriausius investicinius projektus pagal DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO procedūrą. Balsuoti gali visi balso teisę turintys miesto gyventojai.

Registravęsi su asmens identifikacija ir patvirtinti DALYVAUK vartotojai gali balsuoti internetu šiame portale, arba gyvai biuleteniu; o nesantys portalo vartotojais gyventojai gali balsuoti atvykstant į rinkimų punktus, užpildant biuletenį. Kiekvieno balsavimo dalyvio balsas yra užskaitomas tik vieną kartą, t.y. balsavusiųjų internetu balsai rinkimų punktuose nebebus užskaitomi, ir atvirkščiai.

 Jeigu matote poreikį gyventojų apklausos organizavimui - pateikite savo idėjas aptarimui per modulį PASIŪLYMAI. Kai portale pateiktas pasiūlymas susilaukia didelio miestiečių palaikymo - galima suformuoti ir pravesti miestiečių balsavimą tuo klausimu, o po to jis būtų perduodamas svarstymui miesto Taryboje.

Suformuoti rinkimus bei apklausas ir pravesti balsavimo procesą, bei skelbti rezultatus gali tik šį portalą administruojantis asmuo - įgaliotas miesto savivaldybės atstovas.

Šiuo metu nėra vykdomų balsavimų

Pagalba - balsavimas

Rinkimų ir apklausų modulis yra dalyvavimo įrankis, kuriuo balsavimo teisę turintys gyventojai išreiškia nuomonę ir įtvirtina savo sprendimus