DALYVAUK - Klaipėda

Portalas DALYVAUK yra piliečių dalyvavimo miesto valdyme įrankis

Šis pagalbos vadovas paaiškina kaip veikia kiekvienas portalo DALYVAUK modulis ir kam jis skirtas.

Diskusijos

Modulyje Piliečių diskusijos jūs galite paviešinti ir aptarti su kitais žmonėmis savo nuomones miestui svarbiais klausimais. Čia taip pat vieta išreikšti idėjas, kurias aptarus šiame portale, jas galima būtų teikti svarstymui miesto Taryboje.

Mygtukai diskusijų vertinimui
"Aš sutinku" ir "Aš nesutinku" mygtukai diskusijų vertinimui.

Dalyvaujamasis biudžetas

Dalyvaujamasis biudžetas dalis leidžia gyventojams tiesiogiai spręsti kaip panaudoti dalį miesto biudžeto miesto tobulinimo tikslais.

Skirtingi dalyvaujamojo biudžeto etapai
"Palaikymas" ir "Balsavimas" dalyvaujamojo biudžeto etapai.

Rinkimai

rinkimai dalis yra aktyvuojama, kai pasiūlymas surenka nustatytą palaikymą ir patenka į rinkimus balsavimui, arba kai miesto Taryba suformuluoja bet kokį pasiūlymą, dėl kurio žmonės gali balsuoti.