DALYVAUK - Klaipėda

Investicinio projekto palaikymo grupė

Automobilių parkavimo aikštelės įrengimas Pilies g.

Dalyvauk šio investicinio projekto palaikyme. Aktyvi palaikymo grupė - tai bendraminčių komanda, kuri gali pagerinti investicinio projekto turinį, padidinti jo sklaidą ir užsitikrinti daugiau paramos.

Laikas tvarkytis

  5 komentarų  •  2021-07-21  •  Anastazija