DALYVAUK - Klaipėda

Investiciniai projektai pagal: BALSAVIMAS

Ši antraštė turi biudžetą €100,000

Veja, kur galėtų atsirasti moderni vaikų žaidimo aikštelė

Vaikų žaidimo aikštelė Liubeko g. 13-15-17-19-21 namų kieme

2022-09-01  •  Visas miestas

Projekto tikslas: Suteikti galimybę žaisti ir lavintis vaikams iš aplinkinių namų; sumažinti Sąjūdžio parko aikštelių apkrovą

Tikslinė grupė: Liubeko g. 13-15-17-19-21 namų gyventojai (vaikai ir jų tėvai)

Dauguma tėvų galės matyti savo vaikus per langus. Nedidelė sena vaikų žaidimo aikštelė yra kaimyniniame kieme, tačiau ji netenkina visų vaikų poreikių, o Sąjūdžio parke renkasi vaikai iš viso rajono. Liubeko g. 13-15-17-19-21 namuose yra virš 150 butų, labai daug skirtingo amžiaus vaikų, todėl moderni vaikų žaidimo aikštelė, suskirstyta į atskiras zonas pagal amžiaus grupes, tikrai būtų naudinga šio rajono gyventojams.

Panašūs objektai buvo realizuoti Taikos pr. 92 namo kieme, bei dabar realizuojami prie Simonaitytės kalno ir Klaipėdos gatvėje (praeitų metų dalyvaujamasis biudžetas)

Senosios supynės

Mokyklos rajono infrastruktūros gerinimas

2022-08-26  •  BALSAVIMAS

Projekto pagrindinis tikslas - gerinti sąlygas saugiai žaisti Mokyklos g. rajono vaikams ir leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus gyventojų grupėms. Šiuo metu vaikams tenka žaisti pievoje kur nėra įrengta nei vienos žaidimų aikštelės per visą Mokyklos gatvės rajoną.

Trispalvės takas Tauralaukyje

Trispalvės takas Tauralaukyje

2022-08-30  •  Visas miestas

Šaligatvių trūkumas yra pagrindinė Tauralaukio mikrorajono problema, kurią įvardija beveik 80% tauralaukiečių. Liūdna matyti, kaip asfaltuotos gatvės kelkraščiu į parduotuvę pėsčiomis baikščiai dairydamiesi į pravažiuojančius automobilius keliauja senjorai. Saugus pėsčiųjų eismas svarbus visoms amžiaus grupės: nuo vaikučių vežimėliuose ir mokinių, iki dirbančių miestiečių ir garbaus amžiaus piliečių. Šaligatviai – itin svarbi saugaus eismo užtikrinimo priemonė, todėl Tauralaukio kvartalo iniciatyvinė grupė būtent su jais susijusias idėjas išrinko kaip aukščiausio prioriteto ir teikia Klaipėdos dalyvaujamajam biudžetui.

Tačiau vien šaligatvio įrengimas būtų pernelyg blankus projektas sparčiai besiplečiančiam miesto rajonui, stokojančiam gyvesnių viešųjų erdvių ir apželdinimo sprendimų. Dėl šios priežasties siūlome šalia naujai atsirasiančio šaligatvio įrengti per visą jo ilgį besidriekiantį želdyną, sudarytą iš Lietuvos vėliavos spalvomis žydinčių augalų. Tokiu būdu būtų pagyvinamas bendras miesto vaizdas, ugdomas nauju šaligatviu besinaudojančių gyventojų pilietinis sąmoningumas. Trispalvis želdynas taptų viena ilgiausių stilizuotų vėliavų visoje Lietuvoje, o jei ateityje būtų pratęstas iki Debesų g. ir Virkučių g. pabaigos, pasiektų beveik 2 km ilgį ir beveik dvigubai viršytų ilgiausios Lietuvos vėliavos rekordą!

Šio projekto metu, atsižvelgiant į projekto apimčiai skiriamą biudžetą, šaligatvis ir želdynas būtų įrengiamas vienoje gatvės pusėje, Debesų g. atkarpoje nuo Smėlio g. iki Pajūrio g. ir Virkučių g. atkarpoje nuo Pajūrio g. iki Vaivorykštės g., pagal pridedamą schemą. Įvertinus numatytų darbų sąmatą ir paaiškėjus, kad ji viršija numatytą projektui skirti sumą, galima būtų projekto vykdymą išskirstyti į etapus, pirmiausia įrengiant šaligatvį, o želdynų įrengimą atidėti, pavyzdžiui, iki kitų metų dalyvaujamojo biudžeto projekto, arba iki atsirastų tam skirtų lėšų.

Projekto tikslas: Įrengti šaligatvį ir greta besidriekiantį Lietuvos vėliavos spalvų želdyną. Projekto tikslinė grupė – visi Tauralaukio mikrorajono gyventojai. Projektas sprendžia saugaus eismo, miesto viešųjų erdvių apželdinimo problemas, ugdo pilietiškumą.

Tauragės bibliotekos knygomatas-paštomatas

Biblioteka arčiau namų – prieinama visiems bet kuriuo metu!

2022-08-31  •  BALSAVIMAS

Projekto tikslas – skatinti bendruomenės skaitymą ir naudojimąsi šalia namų esančių bibliotekų turimu fondu, sudarant galimybes visiems bet kuriuo paros metu pasiskolintus leidinius pasiimti ir grąžinti į biblioteką, nesiderinant prie bibliotekos darbo laiko.

Planuojama aikštelės vieta

Šunų vedžiojimo aikštelės įrengimas Alksnynės rajone

2022-08-31  •  Visas miestas

Projekto tikslas:

1. Sudaryti geresnes sąlygas gyvūnams ir jų šeimininkams, kurie gyvena Alksnynės rajone ir jo apylinkėse ir skatinti žmonių švietimą gyvūnų gerovės klausimais.

2. Sukurti saugią, tausojančią aplinką bei gyvūnų teises ir fiziologinius poreikius atitinkančią gyvūnų vedžiojimo - dresūros lauko aikštelę.

 

Tikslinė grupė: Šunys ir jų šeimininkai.

Klaipėdoje oficialiais duomenimis yra užregistruota virš 9000 šunų, o išplėtotos struktūros jų išvedžiojimui ir dresavimui nėra. Artimiausia šunų išvedžiojimo aikštelė yra prie Simonaitytės kalno (už 2 kilometrų). Tuo tarpu Alksnynės rajone yra labai didelė šunų augintojų bendruomenė, kiekvieną vakarą galima pamatyti, kiek daug žmonių vaikščioja su savo gyvūnais kiemuose. Dažnai žmonės eina prie apleisto stadiono, kadangi ten yra daug vietos, ten galima aktyviau pažaisti su gyvūnais. Todėl būtent toje vietoje yra logiška padaryti didelę šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelę (apie 400 kv.m.). Savivaldybė prieš keletą metų realizavo panašaus pobūdžio projektą Sąjūdžio parke.

Siūloma vieta yra netoli apleisto stadiono, tarp savaime susidariusių pėsčiųjų takelių.

IMG_2708_1_.JPG

Suprojektuoti ir įgyvendinti priėjimo takelius/kelius prie šiukšlių konteinerių

2022-08-31  •  Visas miestas

Siūlau suprojektuoti ir įgyvendinti takelių/kelių iki šiukšlių talpų nutiesimą Smiltelės g. 5, 7, 9, 13, nes talpos pastatytos viduryje pievos, geografiniame centre tarp aptarnaujamų namų, tačiau kaip prie jų prieiti - nenumatyta. Reikia eiti per pievas, žvyrkelį. Racionalu, normalu ir logiška būtų, kad iki šiukšlių talpų būtų kultūringas priėjimas.

Tikslinė grupė - aplinkinių namų gyventojai.

Problema - nėra normalaus priėjimo iki šiukšlių talpų.

Vejo_foto.jpg

Baltų simbolių takas Tauralaukyje

2022-08-30  •  Visas miestas

Neseniai atliktoje Tauralaukio mikrorajono gyventojų apklausoje beveik 80% apklaustųjų kaip didžiausią problemą įvardino šaligatvių trūkumą. Šaligatvių trūksta šalia didelės dalies gatvių, kuriomis kiekvieną dieną iš mokyklos grįžta vaikai. Tai ypač aktualu didelio intensyvumo Akmenų g. ir vakarinėje Vėjo g. atkarpoje, kurios yra trumpiausias kelias į mokyklą didelei daliai šiaurinio Tauralaukio vaikų. Liūdna matyti, kaip tvarkingoje aplinkoje šalia gražiai įrengtų gyvenamųjų namų naujai išasfaltuotomis gatvėmis važiuojamąja kelio dalimi vaikų vežimėlius priverstos stumti mamos, kaip pamatę artėjantį automobilį į kelkraštį strimgalviais traukiasi vaikai su dviračiais ir paspirtukais. Matydami, kad šaligatviai – itin svarbi saugaus eismo užtikrinimo priemonė, kuri yra neginčijamai būtina gyventojams, Tauralaukio mikrorajono iniciatyvinė grupė būtent su jais susijusias idėjas išrinko kaip pačias svarbiausias ir pateikė Klaipėdos dalyvaujamajam biudžetui.

Kadangi Akmenų g. numatyta gyvenamojo namo statyba ir šaligatvių įrengimas, įrengus šaligatvį Vėjo gatvės atkarpoje nuo Akmenų g. iki Debesų g. sankryžos, saugesnio eismo naudą pajustų didžiausias kiekis gyventojų, keliaujančių pėsčiomis ir automobiliais iš 18-os Tauro gatvių, Ringelio kvartalo, Vėjo ir Debesų gatvių.

Be to, visada smagiau, kai inžineriniai miesto sprendimai, atlikdami savo pagrindinę paskirtį, kartu ir praturtina kultūriškai. Ieškant vertybinių prioritetų ir siekiant išlaikyti teminį vientisumą, verta prisiminti, kad Tauralaukyje vyrauja protėvių kultūros puoselėjimas ir šiuolaikinio žmogaus poreikių dermė. Čia galima rasti vieną seniausių apeiginių protėvių akmenų, žinomą dar nuo XIII a. Naujos Tauralaukio gatvės dažnai pavadinamos senųjų baltų dievybių vardais: Perkūno, Žemynos, Bangpūčio, Mildos, Austėjos, Medeinos... Dėl šios priežasties siūlome naująjį taką pavadinti Baltų simbolių taku ir šalia jo įrengti baltų simbolių formos želdynus ir informacines lenteles, supažindinančias praeivius su protėvių kultūrai svarbiais reliktais. Didžiausias dėmesys, atsižvelgiant į gatvės pavadinimą, būtų skiriamas vėjui, tačiau būtų nepamiršti ir su kita kvartalui būdinga tematika susiję simboliai: saulė, vanduo, žvaigždės, dangus, žemė, lietus.  Nuostabu tai, kad siūlomu įrengti taku pėstieji galės pasiekti Baltų saulės parką – viešąją erdvę, kuri netrukus atsiras Tauro 7-ojoje g. Romantiškos ir mitologinės temos suteikimas takui praskaidrintų nuotaiką nauju šaligatviu besinaudojantiems pėstiesiems, būtų puoselėjama pagarba protėvių vertybėms bei meilė ir pagarba gamtai.

Šio projekto metu, atsižvelgiant į projekto apimčiai skiriamą biudžetą, šaligatvis ir želdynas būtų įrengiamas vienoje gatvės pusėje, Vėjo g. atkarpoje nuo Akmenų iki Ringelio g., bei atšaka į Debesų g., pagal pridedamą schemą. Jeigu paaiškėtų, kad reikalingų darbų sąmata viršija numatytą biudžetą, projektą galima išdalinti į 2 etapus, pirmajame etape įrengiant šaligatvį, o antrajame – želdynus, antrojo etapo vykdymą atidedant.

Vaikų žaidimų aikštelė

Baltijos prospekto žaidimų aikštelė

2022-08-30  •  Visas miestas

Baltijos prospektas gyvuoja jau nuo 8 dešimtmečio, čia netoli galima rasti Žvejų kultūros rūmus, parkus pasivaikščiojimams ir daug gyvenančių jaunų šeimų turinčių ne po vieną, o po keletą ir daugiau vaikų.

Mūsų rajono vaikams ir mums tėvams labai trūksta vietos kurioje  šeimos galėtų susitikti, bendrauti ir būtų vieta vaikams žaisti, taip aplinkui kažkur už kelių kvartalų yra viena kita aikštelė, bet norisi turėti ir savam kieme, kad seneliai galėtų išeiti su anūkais ir nereiktų toli vaikščioti, kad mamos nesijaudintų dėl kažkur nuklydusių vaikų kurie ieško kur išsidūkti. Kad būtų galima tiesiog prisėsti ant suoliuko ir su šypsenomis stebėti žaidžiančius vaikus.

IMG_20220817_184017.jpg

Žydintis Žvejybos uostas

2022-08-23  •  BALSAVIMAS

Klaipėdos Žvejybos uosto rajone adresu tarp Minijos 141 ir Naikupės 14 namo įrengti gėlių kompoziciją  su užrašu RAPport. Kompozicijos aukštis 3 metrai. Ją puoštų įvairių spalvų gėlės ir jos nuolat atnaujinamos. Vieta yra prie vienos iš judriausių Klaipėdos gatvių,  todėl manau, kad ji papuoštų miestą ir galėtų grožėtis miestiečiai ir svečiai. Labai svarbu, kad gėlėmis būtų papuoštas ne tik miesto centras bet ir gyvenamieji rajonai. Ateityje plėtojant idėja galėtų atsirasti ir kitų muzikos stilių užrašų gėlių kompozicijos pagal miesto rajonų specifika. Pvz. TECHNO -laisvojoje ekonominėje zonoje, METAL - Vitės kvartale, CLASSIC - Klaipėdos universitetas, DISCO - Vingio rajonas, DOOM - Bandužių rajonas, COUNTRY - Mažasis kaimelis.

jono-baznycia_2_portalas_vartai.jpg

VARTAI Į LIUBEKĄ arba 30 MLN. EUR ŠV. JONO BAŽNYČIOS ATSTATYMUI

2022-08-31  •  BALSAVIMAS

Pastatykime draugystės portalą, kuris sujungs Klaipėdą su Liubeku (Vokietija)! 

Vartai/portalas - dideli lauko ekranai, vaizdo kameros ir spartusis interneto ryšys, kurių pagalba prie portalo stovintis klaipėdietis galėtų mojuoti tuo pačiu metu prie analogiško portalo stovinčiam vokiečiui, darančiam tą patį.

Klaipėdoje portalas stovės Turgaus g. šalia planuojamos atstatyti liuteronų Jono bažnyčios, kad Vokietijos liuteronai galėtų pasinaudodami ant portalo konstrukcijos Vokietijoje pakabintu QR kodu bei pervesti norimą sumą, tuo prisidėdami prie šv. Jono bažnyčios atstatymo, kartu stebėdami vaizdelyje iš Klaipėdos kaip jų indėlis keičia atstatomos bažnyčios kontūrus.

LIUBEKAS (LÜBECK, 216 tūkst. gyv.), Klaipėdos miesto partneris, buvusi Hanzos sąjungos sostinė, dabar vadinama Šiaurės Vokietijos kultūros sostine, didžiausias Vokietijos uostas. Liubekas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, jame įsikūrę 3 universitetai, vienas kurių, University of Lübeck, 765 pasaulio reitingų sąraše (šaltinis: https://cwur.org).

Vokietijoje gyvena 83 mln. gyventojų, kuriančių 1/5 ES BVP. 32,3 proc. jų, t.y. 26,8 mln., yra protestantai liuteronai. Vien jų parama gali užtikrinti bažnyčios atstatymo finansavimo poreikį.

Tikslas: skatinti turizmą, tarptautinę miestų ir valstybių draugystę, suburti bendruomenes pilietiškoms iniciatyvoms bei padėti užtikrinti Šv. Jono bažnyčios projekto finansinį tvarumą.

Tikslinė grupė: Klaipėdos ir Liubeko miestų gyventojai ir miestų svečiai, šv. Jono bažnyčios atstatymo projekto iniciatyvinė grupė.

Sprendžiama problema: miestų-partnerių bendradarbiavimas, piliečių empatija, Klaipėdos miesto biudžeto pajamos.

Sekančiu etapu statysime Vartus į MANHEIMĄ (MANNHEIM, 332 tūkst. gyv.), automobilių pramonės miestas seniausiu Vokietijoje Manheimo teatru, su universitetu įeinančiu į geriausių Europos universitetų, rengiančių ekonomikos ir socialinės srities specialistus, dešimtuką. Klaipėdos ir Manheimo partnerystės sutartis pasirašyta 2002 m. Ją inicijavo šiame mieste veikianti Manheimo Kraštiečių draugija (Arbeitsgemenschaft der Memelländkreise). Tai istorinių šaknų su Klaipėda turintys žmonės - išeiviai iš prieškarinės Klaipėdos ir jų vaikaičiai. Ši draugija aktyviai remia bendradarbiavimą ir dalyvauja jo veikloje.

Pasiteisinus Vartų idėjai Vokietijoje, kita kryptis - Švedija. Švedijoje dauguma gyventojų protestantai.